Jídelníček

INFORMACE o stravování

Zařízení školního stravování Břest, okres Kroměříž, přísp.org.

 1. Strava v ZŠS je připravována ve smyslu vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování a z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2001 Sb. dále z vyhlášky č. 14/2004 o předškolním vzdělávání.
 2. Strávníka přihlašuje k odběru stravy jeho zákonný zástupce podpisem níže uvedené přihlášky každý rok.
 3. Odhlašování a přihlašování strávníků v MŠ a ZŠ se provádí přímo v MŠ a ZŠ Žalkovice. Mimořádné případy bude řešit přímo ředitelství školy nebo zákonný zástupce s vedením jídelny tj. možnost mimořádného přihlášení podle skladby jídelníčku v ten den).
 4. Stravování žáků a dětí v MŠ v době prázdnin – viz vnitřní řád ZŠS – výdejny
 5. Výběr stravného probíhá dle pokynů ředitelky ZŠS zasláním e-mailu zákonnému zástupci o výši zálohy a termínu výběru na každý měsíc zvlášť. Stravné se vybírá zálohově koncem měsíce na měsíc následující buď v hotovosti nebo bezhotovostně.
 6. V případě připomínek rodičů ke stravování, se rodič či kdokoli jiný obrátí na vedení ZŠS nebo ředitelství MŠ a ZŠ, spolu pak budou hledat možnosti řešení.
 7. Strávníci a rodiče mají možnost se seznámit s jídelníčkem v MŠ a ZŠ Žalkovice nebo na webových stránkách ZŠS Břest.
 8. Plné znění provozního řádu ZŠS je vyvěšeno v ZŠS Břest nebo na webových stránkách ZŠS. S veškerými dotazy k provozu se obracejte přímo na ředitelku jídelny Annu Koudelníčkovou – telefon 573 354 051, e-mailová adresa: sjbrest@tiscali.cz, www.sjbrest.webnode.cz

Aktuální jídelníček

Jídelníček na aktuální týden nalezenete na www.sjbrest.webnode.cz

CENA STRAVNÉHO

 • kategorie   7 – 10 let 22,- Kč
 • kategorie 11 – 14 let 24,- Kč

CENA STRAVNÉHO

 • pro kategorii 3 –  6 let  – přesnídávka 9,- Kč, oběd 18,-  Kč, svačina 9,- Kč včetně nápojů
 • pro kategorii 7 – 10 let – přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 9,- Kč včetně nápojů

Při bezhotovostní úhradě je třeba kontaktovat ředitelku ZŠS (nutný variabilní symbol) –  NETÝKÁ SE STÁVAJÍCÍCH STRÁVNÍKŮ, KTEŘÍ MAJÍ JIŽ TRVALÝ PŘÍKAZ ZŘÍZENÝ.  VÝŠE ZÁLOH – ZŠ –  450,- Kč, MŠ – pouze ranní svačinka 200,- Kč, ranní svačinka + oběd 550,- Kč, celý den 700,- Kč. Vyúčtování se bude provádět k 31. 12. , nebo na žádost zákonného zástupce.

Pro zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk dítěte, kterého dosáhne v příslušném školním roce tj. od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. Proto žádám i vyplnění data narození. ZŠS si vyhrazuje právo  průběhu roku na základě změny cen výrobních nákladů upravovat cenu stravného. V případě nezaplacení stravy bude strávník odhlášen do doby uhrazení.