Školská rada

ŠKOLSKÁ RADAZŠ a MŠ Žalkovice

Školská rada je zřízena a pracuje v souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a má šest členů:

  • Lenka Němcová, zvolena za zákonné zástupce žáků
  • Martina Vymětalová, zvolena za zákonné zástupce žáků, zapisovatelka
  • Jana Štěpjáková, jmenována zřizovatelem, předsedkyně
  • Mgr. Jarmila Antošová, zvolena za pedagogické pracovníky
  • Leona Krčmová, zvolena za pedagogické pracovníky

Kontakty na členy školské rady jsou k dispozici v kanceláři školy.