Výsledky zápisu do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Při zápisu bylo podáno celkem 9 žádostí, z toho 8 žádostí o přijetí a 1 žádost o odklad školní docházky.

Přijaty byly všechny děti s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční v měsíci červnu 2022.

O termínu schůzky budou rodiče informováni emailem.

 

Rozhodnutí o přijetí zde


Font Resize