O škole

ZŠ a MŠ Žalkovice je neúplnou malotřídní školou rodinného typu, která poskytuje základní vzdělávání žákům v 1. – 4. ročníku.

VÍCE INFORMACÍ
Mateřská škola

Součástí školy je mateřská škola,která má jednu třídu Sluníčko.

VÍCE INFORMACÍ
Základní škola

Výuka na naši malotřídní škole probíhá ve dvou třídách se spojenými dvěma ročníky - I. třída: 1. - 2. ročník, II. třída: 3. - 4. ročník.

Více informací
Školní družina

Při základní škole je zřízena Školní družina Pavučinka, která má jedno oddělení.

Více informací