Důležité termíny

TŘÍDNÍschůzky

05. 09. 2022
09. 01. 2023
05. 06. 2023

PEDAGOGICKÉrady

29. 08. 2022
14. 11. 2022
23. 01. 2023
17. 04. 2023
21. 06. 2023

KONZULTAČNÍdny

03. 10. 2022
07. 11. 2022
05. 12. 2022
06. 02. 2023
06. 03. 2023
03. 04. 2023
02. 05. 2023

ZÁPISY

 do 1. ročníku ZŠ – 13. 04. 2023
 do MŠ – 10. 05. 2023