Důležité termíny

TŘÍDNÍschůzky

06. 09. 2021
10. 01. 2022
06. 06. 2022

PEDAGOGICKÉrady

27. 08. 2021
15. 11. 2021
24. 01. 2022
20. 04. 2022
21. 06. 2022

KONZULTAČNÍdny

04. 10. 2021
01. 11. 2021
06. 12. 2021
14. 02. 2022
07. 03. 2022
04. 04. 2022
02. 05. 2022

ZÁPISY

 do 1. ročníku ZŠ – 06. 04. 2022
 do MŠ – 11. 05. 2022
Font Resize