Kroužky ve školním roce 2021/2022

Název kroužku Den Čas Místnost Vedoucí
Dovedné ručky úterý 12.45 – 13.30 I. tř. Mgr. J. Antošošová
Hravá angličtina středa 12.45 – 13.30 II. tř. Mgr. D. Tesaříková
Sportmix 2. a 4. pondělí 14.00 – 15.00 Sokolovna Bc. T. Richterová
Náboženství čtvrtek 13.15 – 14.00 I. tř.  pí. M. Lis
Kroužky při ŠD
Sportovní kroužek čtvrtek 14.05 – 15.00 Sokolovna pí.vych. L.Krčmová
Počítačový kroužek pátek 14.00 – 15.00 II. třída pí.vych. L.Krčmová