Zaměstnanci školy

ŘEDISTELSTVÍškoly

Mgr. TESAŘÍKOVÁ Dagmar ředitelka školy zs.zalkovice@seznam.cz

UČITELSKÝ sbor

Mgr. ANTOŠOVÁ Jarmila základní škola antosova@zszalkovice.cz
SKOPALOVÁ Věra mateřská škola skopalova@zszalkovice.cz
Bc. RÁBLOVÁ Simona mateřská škola

VYCHOVATELKA ŠD

Bc. KRČMOVÁ Leona krcmova@zszalkovice.cz

ASISTENTpedagoga

JURÁŇOVÁ Jana

PROVOZNÍzaměstnanci

NEPOŽITKOVÁ Klára klara.nepozitkova@centrum.cz
POBIALOVÁ Helena
SVOZILOVÁ Marcela